Новости

Нооруз-2018 майрамын өткөрдү.

Нооруз-2018 майрамын өткөрдү.

2018

Опубликовано Mar 21, 2018 от Администратор

Миңдеген жылдар өтсө да бул майрамдын формасы менен маңызы болгону болгондой сакталып, чыныгы элдик майрам бойдон калууда. Ал эми биздин кесиптик лицей Ноорузду өз алдынча иш-чара менен өткөрүп алды. Окуучулар тарабынан ыр, бий даярдалып жана нукура кыргыз “Аркан тартыш” оюну ойнотулду. Катышкан окуучулар жана күбө болгон лицейдин жааматы абдан кызыгы менен кабыл алышты. Нооруз майрамын ритуалсыз элестетүү мүмкүн эмес. Арча түтөтүп, айлананы жамандыктан тазалоо азыркы...
  • Страница 9 / 9
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9